Các-khoản-phí-bán-hàng-trên-eBay

eBay là một sàn thương mại điện tử lớn với nhiều tiềm năng kinh doanh mà bạn muốn khai thác. Tuy nhiên, bạn gặp một số vấn đề khó khăn trong việc tìm hiểu về phí bán hàng trên eBay. Bài viết “Các khoản chi phí bán hàng trên eBay mới nhất 2022” sẽ cung cấp thêm những thông tin hữu ích nhất để bạn tham khảo.

1. 2 loại phí bán hàng chính trên eBay

1.1. Insertion fees (Phí chèn)

Insertion-fees

Phí bán hàng trên eBay bạn phải trả là phí chèn khi bạn tạo một danh sách nào đó. Mỗi tháng, bạn nhận được tối đa 250 danh sách phí chèn bằng 0. Nếu bạn sử dụng eBay Store thì số lượng danh sách có phí chèn bằng 0 sẽ nhiều hơn.

Sau khi hết những ưu đãi của eBay, bạn cần phải trả phí chèn là:

 • Không hoàn lại nếu sản phẩm của bạn không bán được.
 • Tính phí cho mỗi danh sách và mỗi danh mục. Vì vậy, nếu bạn liệt kê mặt hàng của mình trong hai danh mục, bạn sẽ phải trả phí chèn cho cả danh mục thứ hai nữa.
 • Tính phí cho danh sách ban đầu và mỗi lần bạn chọn đăng lại mặt hàng của mình.
 • Tính phí cho mỗi danh sách nếu bạn tạo các danh sách theo kiểu đấu giá trùng lặp cho các mặt hàng giống hệt nhau.
 • Chỉ tính phí một lần cho mỗi danh sách đối với danh sách có nhiều mặt hàng.

1.2. Final value fees (Phí giá trị cuối cùng)

Final-value-fees

Bạn còn phải trả một loại phí bán hàng trên eBay nữa là phí giá trị cuối cùng. eBay tính một khoản phí giá trị cuối cùng khi mặt hàng của bạn được bán và bạn không phải lo lắng về phí xử lý thanh toán của bên thứ ba. Phí bán hàng trên eBay này được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng, cộng với $0,30 cho mỗi đơn đặt hàng.

Tổng số tiền bán hàng bao gồm giá mặt hàng, mọi khoản phí xử lý, dịch vụ vận chuyển mà người mua chọn, thuế bán hàng và bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác. Nếu bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển trong 1 ngày hoặc quốc tế cũng như tùy chọn rẻ hơn hoặc miễn phí (như vận chuyển nội địa), thì tổng số tiền giảm giá được tính dựa trên tùy chọn nội địa rẻ nhất mà bạn cung cấp. Nếu bạn chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển trong 1 ngày hoặc quốc tế nhưng không có lựa chọn nào rẻ hơn như vận chuyển nội địa, thì tổng số tiền bán hàng được tính dựa trên dịch vụ mà người mua chọn.

Nếu bạn ở Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Ma Cao, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan hoặc Việt Nam và mặt hàng của bạn không ở Hoa Kỳ, thì tổng số tiền bán hàng luôn được tính dựa trên tùy chọn vận chuyển mà người mua của bạn chọn.

Đơn đặt hàng được định nghĩa là bất kỳ số lượng mặt hàng nào được mua bởi cùng một người mua lúc thanh toán với cùng một phương thức vận chuyển.

Nếu bạn cần hoàn lại tiền cho người mua hoặc hủy giao dịch bán, bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng theo tỷ lệ phần trăm có thể thay đổi của phí giá trị cuối cùng với điều kiện là bạn hoàn lại đầy đủ cho người mua để giải quyết yêu cầu trả lại hoặc hủy. Phí $0,30 cho mỗi đơn đặt hàng sẽ không được ghi có.

2. Phí cho danh sách Classified Ads

Phí-cho-danh-sách-Classified-Ads

Phí bán hàng trên eBay mà bạn cần biết là phí chèn cho Classified Ads là $9,95 cho danh sách 30 ngày và không có phí giá trị cuối cùng.

Bạn có thể sử dụng Classified Ads trong các danh mục sau:

Business & Industrial

 • Building Materials & Supplies > Modular & Pre-Fabricated Buildings
 • Office > Trade Show Displays
 • Websites & Businesses for Sale

Specialty Services

Travel (loại trừ Lodging, Luggage và Vintage Luggage & Travel Accs categories)

Những khoản mục khác như:

 • eBay User Tools
 • Funeral & Cemetery
 • Information Products
 • Reward Points and Incentives Programs

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng Classified Ads để quảng cáo cho danh mục bất động sản.

3. Phí nâng cấp danh sách tùy chọn

Phí-nâng-cấp-danh-sách-tùy-chọn

Bên cạnh 2 loại phí bán hàng trên eBay chính được đề cập ở bên trên. Bạn có thể nâng cao danh sách của mình để giúp chúng nổi bật bằng cách thêm một số tính năng nhất định, chẳng hạn như phụ đề hoặc phông chữ đậm. Phí bán hàng trên eBay cho các nâng cấp danh sách tùy chọn này khác nhau tùy thuộc vào giá mặt hàng của bạn cũng như hình thức và thời hạn niêm yết.

Bạn có thể thêm tối đa 12 ảnh với tính năng thu phóng và phóng to, cũng như lên lịch cho danh sách của bạn bắt đầu và kết thúc vào một ngày và giờ trong tương lai, miễn phí. Nếu bạn sử dụng Classified Ads, việc lập danh sách sẽ có giá $0,10.

Nếu các mặt hàng của bạn được lên danh sách lại tự động, bạn sẽ bị tính phí chèn và phí nâng cấp danh sách tùy chọn mỗi khi mặt hàng đó của bạn. Bạn nên lưu ý rằng không phải tất cả các nâng cấp danh sách tùy chọn đều có sẵn với mọi công cụ danh sách và không phải tất cả các nâng cấp danh sách tùy chọn đều có thể được hiển thị trên tất cả các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của eBay.

4. Phí giá trị cuối cùng bổ sung

Một loại phí bán hàng trên eBay mà bạn có thể bị tính là phí giá trị cuối cùng nếu bạn vi phạm chính sách mua hoặc bán bên ngoài eBay hoặc phí bán hàng trên eBay được eBay có thể áp dụng nếu bạn không đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất của eBay là phí giá trị cuối cùng bổ sung.

4.1. Mua hoặc bán bên ngoài eBay

Mua-hoặc-bán-bên-ngoài-eBay

Nếu bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình hoặc yêu cầu người mua cung cấp thông tin liên hệ của họ trong bối cảnh mua hoặc bán bên ngoài eBay, bạn sẽ bị tính phí giá trị cuối cùng dựa trên tổng số tiền bán hàng ngay cả khi mặt hàng của bạn không bán được. Trong trường hợp này, tổng số tiền bán được xác định như sau:

 • Niêm yết kiểu đấu giá: Tổng số tiền bán được là giá khởi điểm trong phiên đấu giá, giá Mua ngay (nếu có), giá khởi điểm (nếu có) hoặc giá được xác định giữa người mua và người bán, tùy theo giá nào cao nhất.
 • Niêm yết giá cố định: Tổng số tiền bán hàng là giá cố định hoặc giá được xác định giữa người mua và người bán, tùy theo giá nào cao hơn.

4.2. Người bán không đáp ứng được kỳ vọng về hiệu suất

Người-bán-không-đáp-ứng-được-kỳ-vọng-về-hiệu-suất

Phí giá trị cuối cùng bổ sung có thể áp dụng đối với doanh số bán hàng trong các trường hợp sau:

 • Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu cho mỗi người bán của eBay tại Hoa Kỳ trong lần đánh giá vào ngày 20 của tháng, bạn sẽ bị tính thêm 5% trên các khoản phí giá trị cuối cùng áp dụng cho việc bán hàng trong tháng dương lịch tiếp theo. Tuy nhiên, phí bán hàng trên eBay này không áp dụng cho Người bán được xếp hạng cao nhất và trên eBay.
 • Nếu tỷ lệ yêu cầu trả lại với lý do mặt hàng không đúng so với mô tả được đánh giá trong chỉ số dịch vụ của bạn là Rất cao trong đánh giá vào ngày 20 của tháng ở một hoặc nhiều danh mục, bạn sẽ bị tính thêm 5% trên phí giá trị cuối cùng cho doanh số bán hàng trong các danh mục đó trong tháng dương lịch tiếp theo. 

Mọi khoản phí bổ sung giá trị cuối cùng sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền bán hàng.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu của mỗi người bán và bạn bị xếp hạng Rất cao trong tỷ lệ yêu cầu trả lại do mặt hàng không như mô tả, bạn sẽ chỉ bị tính phí giá trị cuối cùng bổ sung do không đáp ứng mức tối thiểu của eBay.

5. Phí tranh chấp

Phí-tranh-chấp

Nếu bạn bị phát hiện phải chịu trách nhiệm về số tiền bị tranh chấp theo chính sách của eBay (ví dụ: khoản bồi hoàn), eBay sẽ tính phí bán hàng trên eBay thêm phí tranh chấp $20,00, không bao gồm thuế bán hàng, cho mỗi tranh chấp.

6. Phí quốc tế

Nếu địa chỉ đăng ký của bạn ở Hoa Kỳ, eBay sẽ tính phí phí bán hàng trên eBay là phí Quốc tế nếu:

 • Địa chỉ giao hàng (do người mua nhập khi thanh toán) nằm ngoài Hoa Kỳ.
 • Địa chỉ đăng ký của người mua ở bên ngoài Hoa Kỳ (bất kể địa chỉ giao hàng cho mặt hàng là gì).

Phí phí bán hàng trên eBay này được tính bằng 1,65% tổng số tiền bán hàng và được tự động khấu trừ vào doanh số bán hàng của bạn. Nếu địa chỉ đăng ký của bạn không phải ở Hoa Kỳ, bạn có thể tham khảo trang phí cho quốc gia hoặc khu vực cư trú của bạn để biết thông tin về phí Quốc tế của bạn.

7. Phí chuyển đổi tiền tệ

Khi bạn tạo danh sách hoặc bán các mặt hàng trên trang eBay quốc tế, eBay có thể chuyển đổi tiền của bạn sang một loại tiền tệ khác để thu số tiền bạn nợ eBay hoặc để thanh toán các khoản tiền đến hạn cho bạn.

Nếu địa chỉ đăng ký của bạn ở Hoa Kỳ, bạn phải chịu một khoản phí bán hàng trên eBay là phí chuyển đổi tiền tệ của người bán được eBay áp dụng và giữ lại là 3%. Nếu địa chỉ đăng ký của bạn không phải ở Hoa Kỳ, bạn tham khảo trang phí cho quốc gia hoặc khu vực cư trú của bạn để biết thông tin về phí chuyển đổi tiền tệ của người bán.

8. Một vài điều kiện và điều khoản khác về phí bán hàng trên eBay

Một-vài-điều-kiện-và-điều-khoản

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như mua và in nhãn vận chuyển trên eBay hoặc nếu bạn tham gia vào bất kỳ chương trình quảng cáo nào của eBay, các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng và bạn sẽ phải trả bất kỳ chi phí hoặc lệ phí phí bán hàng trên eBay nào liên quan đến các dịch vụ đó. Chi tiết về chi phí hoặc lệ phí phí bán hàng trên eBay sẽ có trong báo cáo tài chính hàng tháng của bạn và eBay sẽ tính phí theo phương thức thanh toán bạn đã thiết lập trên tài khoản người bán của mình.

Tất cả các khoản phí phí bán hàng trên eBay đều tính theo đơn vị : USD.

Người bán có thể được lập hóa đơn cho các khoản phí trong một số trường hợp nhất định.

Phí bán hàng trên eBay được lượt kê ở bài viết này áp dụng cho danh sách trên eBay.com. Nếu bạn liệt kê một mặt hàng trên trang web eBay khác (ví dụ: eBay.com.au hoặc eBay.co.uk), phí cho trang web đó sẽ được áp dụng là khác.

Phí phí bán hàng trên eBay của người bán không mua quyền độc quyền đối với các trang web trên eBay. eBay có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần sự đồng ý từ hoặc thanh toán cho người bán, hiển thị quảng cáo của bên thứ ba (bao gồm các liên kết và tham chiếu đến đó) và danh sách từ những người bán khác trên bất kỳ trang eBay nào.

Tùy thuộc vào luật thuế của quốc gia bạn cư trú, thuế Giá trị gia tăng địa phương (VAT), Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) hoặc thuế tiêu thụ tương tự có thể được áp dụng ngoài phí eBay của bạn.

Kết luận

Bài viết cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến các phí bán hàng trên eBay mà bạn cần phải trả khi tham gia bán hàng trên eBay. Hy vọng với những thông tin đó sẽ giúp bạn thuận lợi hơn với dự định kinh doanh trên eBay của mình.

podorder_2