Các-chỉ-số-Google-Analytics-cần-thiết-trong-báo-cáo

Google Analytics cung cấp thông tin chi tiết về người truy cập trang web và cho biết họ làm gì khi truy cập vào một trang web. Do vậy, các nhà tiếp thị sử dụng Google Analytics để hiểu tác động của các chiến dịch tiếp thị và trải nghiệm người dùng của một trang web đến các yếu tố như chuyển đổi và giữ chân khách hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo để các nhà tiếp thị có thể sử dụng và đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu thu thập được.

1. Google Analytics dành cho các nhà tiếp thị

1.1. 4 thành phần của Google Analytics dashboard

4-thành-phần-của-Google-Analytics-dashboard

Google Analytics dashboard được tổ chức thành bốn phần: 

Người xem (Audience) giúp bạn khám phá khách hàng của mình là ai, bao gồm thông tin như nhân khẩu học, vị trí, tỷ lệ giữ chân và công nghệ thiết bị. Với những chỉ số này, bạn có thể diễn giải tác động của các nỗ lực tiếp thị của mình trên các phân khúc người dùng khác nhau. 

Mua bán và sáp nhập (Acquisition) cho bạn biết cách khách hàng truy cập vào trang web của bạn. Trong phần Channels bên dưới All Traffic, bạn có thể tìm hiểu kênh nào (lưu lượng truy cập không phải trả tiền, mạng xã hội, email, quảng cáo,…) mang lại nhiều lưu lượng truy cập nhất. 

Bạn có thể so sánh khách truy cập đến từ Facebook so với Instagram, xác định hiệu quả của các nỗ lực SEO đối với lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền và xem các chiến dịch email của bạn đang chạy tốt như thế nào. 

Hành vi người dùng (Behavior) giải thích những gì khách hàng làm trên trang web của bạn. Họ truy cập những trang nào? Họ ở lại bao lâu? Bạn có thể kiểm tra các chỉ số này để hiểu trải nghiệm tổng thể của người dùng và tác động của nó đối với tỷ lệ giữ chân và mức độ tương tác. 

Chuyển đổi (Conversions) theo dõi liệu khách hàng có thực hiện hành động mà bạn muốn họ thực hiện hay không. Điều này thường liên quan đến việc xác định kênh cho các hành động quan trọng, chẳng hạn như mua hàng, để xem mức độ khuyến khích của trang web theo thời gian.

1.2. Thứ nguyên và chỉ số điều chỉnh

Thứ-nguyên-và-chỉ-số-điều-chỉnh

Google Analytics tách dữ liệu thành các thứ nguyên và chỉ số. Thứ nguyên (Dimensions) là các thuộc tính phân loại, chẳng hạn như trình duyệt họ sử dụng, trong khi chỉ số (metrics) là các phép đo định lượng, chẳng hạn như số phiên hoặc số trang trên mỗi phiên. 

Theo Google, không phải mọi chỉ số đều có thể được kết hợp với mọi thứ nguyên. Mỗi thứ nguyên và chỉ số đều có phạm vi: cấp người dùng, cấp phiên hoặc cấp độ truy cập. Trong hầu hết các trường hợp, khi kết hợp các thứ nguyên và chỉ số trong cùng một phạm vi thì mới có ý nghĩa. Để có danh sách các cặp thứ nguyên-chỉ số hợp lệ, bạn có thể sử dụng Dimensions and Metrics Reference. 

Thông thường, dashboard cho phép phân đoạn theo một hoặc nhiều thứ nguyên như một phương tiện để lọc xuống các tập hợp chỉ số. Các điểm dữ liệu này cũng có thể được truy cập bằng cách sử dụng API báo cáo cốt lõi của Google Analytics với cú pháp ga:ID. Thông qua API, bạn có thể truy vấn các chỉ số và thứ nguyên hoặc sử dụng công cụ ETL của bên thứ ba để tích hợp vào kho dữ liệu nhằm phân tích toàn diện hơn.

2. Các chỉ số google analytics cần thiết trong báo cáo

Khi phân tích dữ liệu Google Analytics, các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo mà tất cả các nhà tiếp thị nên biết và hiểu:

2.1. Người xem (Audience)

2.1.1 Số lượng người dùng và phiên 

Mở đầu danh sách các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo là số lượng người dùng và phiền. Chỉ số người dùng cung cấp số lượng cá nhân duy nhất truy cập trang web trong một khoảng thời gian nhất định và số phiên là số lần người dùng tích cực tương tác với trang web. 

Ví dụ: nếu bạn có 100 người dùng và 200 phiên, có thể suy luận rằng mỗi người dùng đã truy cập trang web trung bình hai lần trong khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể truy cập dữ liệu người dùng và phiên trong Audience >> Overview. Sau đó, bạn có thể chọn Sessions hoặc Users trong menu thả xuống:

Các-chỉ-số-Google-Analytics-cần-thiết-trong-báo-cáo-Số-lượng-người-dùng-và-phiên

Nếu bạn đang truy cập các chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:users và ga:sessions.

Các chỉ số này cung cấp phân tích nhanh chóng và tổng thể về các nỗ lực tiếp thị. Bạn có thể xác định cách các chiến dịch mà thúc đẩy lưu lượng truy cập và số lần người dùng tương tác với trang web.

2.1.2 Thời lượng phiên trung bình 

Một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo mà bạn cần lưu ý là thời lượng phiên trung bình. Đây là lượng thời gian trung bình mà người dùng ở trên trang web trong một phiên duy nhất. 

Bạn có thể tìm thấy thời lượng phiên trung bình trong Audience >> Overview, sau đó nhấp vào menu thả xuống hoặc nếu bạn đang truy cập chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:avgSessionDuration.

2.1.3 Số trang trung bình mỗi phiên

Số trang trung bình trên mỗi phiên là một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo. Số trang trung bình mỗi phiên là số trang mà người dùng xem trung bình trong một phiên trên trang web. 

Bạn có thể tìm thấy chỉ số thuộc danh sách các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo mà bạn cần lưu ý trong menu thả xuống trong phần Overview bên dưới Audience hoặc nếu bạn đang truy cập chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:pageviewsPerSession. 

Số lượng trang mà người dùng tương tác là một proxy tốt cho sự tương tác của người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể xem xét cả chỉ số này và thời lượng phiên trung bình, vì cấu trúc của kênh người dùng hoặc số lượng nội dung có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thời lượng phiên so với lượt xem trang. 

2.1.4 Tỷ lệ giữa người dùng mới và người dùng cũ

Trong Audience >> Overview, bạn có thể so sánh hai số liệu bằng cách nhấp vào liên kết có nội dung “Select a metric” ở bên phải menu thả xuống:

Tỷ-lệ-giữa-người-dùng-mới-và-người-dùng-cũ

nếu bạn đang truy cập chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:users và ga:newUsers. Bằng cách dùng một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo là so sánh tỷ lệ người dùng mới với người dùng cũ, bạn có thể xác định xem các chiến dịch của mình thúc đẩy lưu lượng truy cập người dùng mới như thế nào. 

2.1.5 Tỷ lệ thoát

Tỷ lệ thoát là phần trăm người dùng chỉ truy cập một trang trên trang web trước khi rời khỏi. Tỷ lệ thoát là chỉ số thuộc các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo. Bạn có thể tìm chỉ số này trong menu thả xuống của phần Overview trong Audience hoặc nếu bạn đang truy cập chỉ số này thông qua API, hãy sử dụng ga:bounceRate. 

Tỷ-lệ-thoát

Tỷ lệ thoát cao có thể cho thấy sự cố kỹ thuật, nội dung không đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng, trang không có liên kết nội bộ hoặc lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc nhắm mục tiêu người dùng kém trong các chiến dịch tiếp thị. 

Nếu chỉ số thuộc danh sách các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo của bạn cao, bạn nên phân đoạn khách truy cập trang web của mình để xem liệu bạn có thể xác định được vấn đề cơ bản hay không. 

Ví dụ: ở cuối trang Overview, bạn có thể chọn Browser để xác định xem trang web hoạt động tốt hơn hay kém hơn đối với khách truy cập sử dụng các trình duyệt khác nhau.

2.2. Báo cáo chuyển đổi (Acquisition)

2.2.1 Kênh tự nhiên và kênh trả phí

Lưu lượng truy cập tìm kiếm không phải trả tiền là lưu lượng truy cập từ những người dùng đến từ trang kết quả của công cụ tìm kiếm không phải trả tiền (SERP). Tìm kiếm có trả tiền là lưu lượng truy cập từ những người dùng đã nhấp vào quảng cáo trên SERP. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này trong phần All Traffic truy cập trong Channels:

Phiên-không-phải-trả-tiền-so-với-phiên-trả-tiền

Nếu bạn đang truy cập các chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:recoveryTrafficChannel.

Trong phần này, chúng tôi đang đề cập đến một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo là chỉ số Organic Search cho biết hiệu quả của các chiến lược SEO của bạn, trong khi Paid Search cho biết hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của bạn. Cả hai chỉ số đều quan trọng, nhưng lưu lượng truy cập không phải trả tiền là điều cần thiết cho tính bền vững lâu dài của trang web của bạn.

Ngoài việc so sánh giữa 2 chỉ số tìm kiếm không phải trả tiền và tìm kiếm có trả tiền thì còn có mục đích nhằm phân tích chiến dịch tiếp thị, bạn nên sử dụng lưu lượng truy cập trang kết quả của công cụ tìm kiếm không phải trả tiền để xác định nội dung của bạn hoạt động tốt như thế nào so với nội dung không phải trả tiền khác trên SERP, đặc biệt là trên Google.

2.2.2 Google Ads

Bạn có thể truy cập các chỉ số chi tiết về các chiến dịch Google Ads của mình bằng cách liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Analytics. Làm điều này có thể giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web sau một cú nhấp chuột hoặc hiển thị quảng cáo. 

Phần Search Queries khi bạn cần dữ liệu chi tiết, chẳng hạn như tỷ lệ nhấp qua và chuyển đổi, cho mọi truy vấn tìm kiếm dẫn đến một phiên trang web.

Nếu bạn đang truy cập các chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:adMishedQuery.

2.2.3 Search Console – Truy vấn

Phần Search Console cung cấp phân tích chi tiết về các tìm kiếm không phải trả tiền. Dựa vào chỉ số thuộc các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo này, bạn có thể phân tích các truy vấn có vị trí tốt nhưng tỷ lệ nhấp chuột kém, hoặc trang đích có tỷ lệ nhấp chuột tương đối cao nhưng vị trí kém.

2.3. Hành vi người dùng (Behavior)

2.3.1 Bản tin mở

Bản-tin-mở

Bằng cách thiết lập theo dõi email vào tài khoản Google Analytics của mình, bạn có thể phân tích sự thành công của các chiến dịch email và chia nhỏ lưu lượng truy cập theo các đặc điểm khác, chẳng hạn như trình duyệt và nhân khẩu học. 

Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này trong phần Behavior, bên dưới Events and Overview. Sau đó, cuộn xuống dưới cùng nơi chứa các sự kiện và chọn tên của sự kiện nhấp vào bản tin của bạn. Ở cuối trang này, bạn có thể chọn “Secondary dimension” để chia nhỏ kết quả theo các chỉ số khác.

2.3.2 Thời gian trung bình trên trang

Bạn có thể kiểm tra một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo – thời gian trung bình trên trang để hiểu rõ hơn trải nghiệm người dùng tốt như thế nào và các chiến dịch tiếp thị của bạn đang nhắm mục tiêu đến những khách hàng có liên quan như thế nào. 

Để xem thời gian trung bình trên trang, hãy chuyển đến phần Behavior, nhấp vào Overview và chọn “Avg. Time on Page” từ menu thả xuống:

Thời-gian-trung-bình-trên-trang

Nếu bạn đang truy cập chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:avgTimeOnPage. 

Thời gian trung bình trên trang là một chỉ số báo cáo về mức độ tương tác. Thời gian trung bình trên trang cao hoặc tỷ lệ thoát thấp cho thấy khách hàng quan tâm đến nội dung của bạn và khám phá trang web của bạn. 

2.3.3 Các truy vấn hàng đầu trong tìm kiếm

Google Analytics cho phép bạn kiểm tra dữ liệu tìm kiếm trang web để theo dõi các truy vấn và thông tin khách hàng bằng cách xem các cụm từ được nhập trong thanh tìm kiếm. Bạn có thể tìm số liệu này trong phần Behavior bằng cách nhấp vào Site Search. 

Sau khi bắt đầu gửi dữ liệu tìm kiếm trang web, bạn có thể theo dõi các truy vấn tìm kiếm của người dùng; đây là một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo để hiểu về nội dung mà họ mong đợi sẽ tìm thấy trên trang web của bạn, cũng như những cụm từ nào dẫn đến mức độ tương tác cao được xác định bởi các chỉ số như thời gian sau khi tìm kiếm hoặc tỷ lệ thoát.

2.3.4 10 trang đích hàng đầu

10-trang-đích-hàng-đầu

Môt trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo là chỉ số Landing Pages có thể giúp bạn xác định trang nào nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất. Từ đó, bạn có thể đánh giá trải nghiệm người dùng, chất lượng nội dung và hiệu quả của chiến dịch tiếp thị. Bạn có thể tìm thấy chỉ số này trong phần Behavior bên dưới Landing Pages.

2.3.5 Thu nhập AdSense

Bạn có thể theo dõi các số liệu quảng cáo bằng cách liên kết tài khoản AdSense của mình với Google Analytics. Sau khi các tài khoản được kết nối, dữ liệu sẽ bắt đầu hiển thị trong phần Behavior trong Publisher. 

Phần này cung cấp các số liệu như số lần hiển thị, số nhấp chuột và doanh thu, có thể cho biết mức độ bạn kiếm tiền từ các trang của mình và giúp bạn xác định cách tối ưu hóa chúng. 

Nếu bạn đang truy cập điều này thông qua API, hãy sử dụng các chỉ số như ga:adsenseRevenue và ga:adsenseAdsViewed.

2.4. Chuyển đổi (Conversions)

2.4.1 Tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu

Một trong các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo quan trọng là tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu. Các mục tiêu điển hình có thể bao gồm mua hàng hoặc đăng ký người dùng, nhưng mục tiêu cũng có thể được xác định là người dùng truy cập một số trang nhất định hoặc khi người dùng tải xuống một phần nội dung. 

Tỷ-lệ-chuyển-đổi-mục-tiêu

Bằng cách theo dõi tỷ lệ chuyển đổi theo thời gian, bạn có thể xác định các nỗ lực tiếp thị dẫn đến chuyển đổi mục tiêu tốt như thế nào và sử dụng các chỉ số người dùng khác để hiểu những yếu tố nào ảnh hưởng đến thành công hoặc thất bại của họ. 

Bạn sẽ tìm thấy tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu trong Conversions >> Goals >> Overview; sau đó nhấp vào menu thả xuống.

Nếu bạn đang truy cập chỉ số thông qua API, hãy sử dụng ga:goalXXCompletions, trong đó XX là tên mục tiêu của bạn.

Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên, chúng tôi đã đưa ra các chỉ số Google Analytics cần thiết trong báo cáo để giúp các nhà tiếp thị biết cách để tìm chúng trong trang tổng quan Google Analytics và thông qua API. Bên cạnh đó, các nhà tiếp thị biết cách sử dụng chúng để đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu mà mình thu thập được

podorder_2